Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
Zaloguj się
?

Zamieszkaj
Zdecydowałeś(aś) się zamieszkać na Pustkowiach Winków? Świetnie!
Rejestracja
Zaloguj się
?
Zamieszkaj
Zdecydowałeś(aś) się zamieszkać na Pustkowiach Winków? Świetnie!
Rejestracja
Pasożyt

[Ratusz] Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków

Dnia 17 sierpnia 55 roku Po Bombach o 15:08 Pan Talerz rozpoczął dyskusję pisząc:
Robert Fryderyk myślał, że widział już Wolne Miasto Winktown. Spędził w końcu kilka dni w "Różowym Kundlu", spał w jakiejś klitce którą szmnie Winkowie nazywali apartamentem w hotelu "Rudera". Ba! Raz nawet trafił do Szaletów Miejskich i przyrzekł sobie, że nigdy już tam nie wróci. Dlatego więc, otrzymując zaproszenie od bobrzego kuriera do Ratusza, spodziewał się trafić po raz kolejny do jakiejś współzrujnowanej miejscówki grożącej niechybnym zawaleniem się.

RCA był więc w szoku kiedy zobaczył budynek nazywany przez miejscowych Pałacem Porcelanowego Księscia. Może nie robiący wielkiego wrażenia (w Sclavinii nawet prowincjonalne urzędy wyglądały bardziej okazale), ale jak na warunku Pustkowi Winków to robił naprawdę piorunujące wrażenie. Przede wszystkim się nie rozsypywał i spokojnie można było wejść do środka bez obaw, że oberwie się cegłą w głowę.

Bóbr zaprowadził Księcia Sarmacji do gabinetu Prezydenta Pustkowi, Wielkiej Szychy Otto von Tellera który na tę specjalną okazję ubrał nawet czarny, nieco przykurzony garnitur, nie ściągając jednak z głowy charakterystycznej maski przeciwgazowej i hełmu. Ot widać, taka moda.

Talerz stał przy wielkim dębowym biurku o zielonym obiciu które było zawalone różnego rodzaju papieprzyskami i mapami. Za jego plecami znajdowało się wielkie okno z którego rozpościerał się widok na Wolne Miasto Winktown.

Porcelanowy Książe zaprosił gestem Roberta Fryderyka do siebie. Sarmacki polityk po drodze minął przedstawicieli mediów. Okazało się, że mieli tutaj kamery, a całą ceremonię transmitowano do całych trzech miejsc na Pustkowiach (m. in. do "Różowego Kundla") i podobno nawet w Księstwie można było złapać transmisję, chociaż była czarno-biała i obraz trochę śnieżył.

- Hile Sarmacja i hile Pustkowia! - zaczął Otto von Teller - Zebraliśmy się w ten szczególny dzień tutaj aby uświetnić obchody dwunastu lat istnienia Wolnego Miasta Winktown podpisaniem traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków. Dla naszego kraju to niesamowicie ważna chwila, być zauważonym przez największe państwo Pollinu. Cieszymy się, że do naszego zapyziałego domu pofatygował się nie kto inn jak sam Książę Sarmacji Robert Fryderyk! Mam osobistą nadzieję, że uda nam się zacieśnić współpracę pomiędzy naszymi krajami i, że w Księstwie Sarmacji w końcu dowiedzą się, że istnieje taki mały kraj na drugim końcu Pollinu jakimi są Pustkowia Winków!

Rozległy się brawa. To wynajęte bobry klaskały aby nadać dramaturgii wydarzeniu.
- Składam więc podpis pod traktatem jedynym długopisem jakim mam - von Taller wyciągnął posklejany taśmą żółto-niebieski długopis i złożył podpis pod dokumentem.


Cytuj
Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków
sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu 17 sierpnia 2018 roku (55 roku Po Bombach)


Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu
,

oraz

Otto von Teller, Prezydent i Wielka Szycha,
w imieniu Pustkowi Winków


uzgodniły, co następuje:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.

1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
a. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
b. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.

1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnym Mieście Winktown.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.
0 0

Odpowiedzi (13)

Na dół Strona 1 z 1
Dnia 17 sierpnia 55 roku Po Bombach o 15:09 Pan Talerz odpowiedział :
Podpisano:
(-) Otto von Teller
Prezydent i Wielka Szycha Pustkowi Winków
0 0
Dnia 17 sierpnia 55 roku Po Bombach o 17:57 RIIF odpowiedział :
Wielka Szycho, Dostojni Goście! — z emfazą rozpoczął Robert Fryderyk.
Jest Nam niezmiernie miło gościć w Waszym kraju, który od dawna już obserwowaliśmy, ceniliśmy i podziwialiśmy. Jest dla nas niezwykłym wydarzeniem przedstawić Wam ten traktat i cieszyć się z faktu, iż obaj traktat ten podpisujemy, w nadziei, na rozwój stosunków między naszymi krajami.

(—) Robertus Fredericus, Princeps Sarmatiae — zamaszyście się podpisał pod dokumentem Książę Sarmacji

Niech ta chwila będzie wiekopomna. Niech ta chwila stanowi, iż rozpocznie się nowa era, lepsza era. Radujmy się i bawmy!

Dwanaście lat Pustkowia istnieją, i dwanaście lat stanowią niezwykły przykład, jak kraj oparty o ciekawe zasady, inne od całego otaczającego nas świata, może istnieć, mieć się dobrze i być atrakcyjną alternatywą do nadętych salonów "starego świata". Mimo, iż musimy spotkanie nasze odbywać z maskami na twarzach, to jest dla nas ożywczym oddechem ta wizyta i radujemy się setnie, że zechcieliście nas w Winktown przyjąć.

Vivat!
0 0
Dnia 17 sierpnia 55 roku Po Bombach o 18:04 RIIF odpowiedział :
Na sygnał dany przez Księcia Legatowi Koronnemu ten szybko nadał pilną depeszę do Grodziska zawierającą wniosek JKM o wyrażenie zgody przez Sejm Księstwa Sarmacji na ratyfikację zawartego właśnie traktatu.
0 0
Dnia 19 sierpnia 55 roku Po Bombach o 9:16 Pan Talerz odpowiedział :
Jakieś reakcje w Sarmacji na pomysł nawiązania stosunków dyplomatycznych z Pustkowiami? Wszyscy znają Księstwo, ale czy ktoś w największej polskiej mikronacji słyszał o Wastelandzie? Jestem ciekaw zagranicznej opinii...
0 0
Dnia 19 sierpnia 55 roku Po Bombach o 11:02 RIIF odpowiedział :
W Sarmacji spokój i wakacyjna laba. Pozytywnie odniósł się do tematu jeden z posłów. Wkrótce głosowanie. Można przyjąć, że brak reakcji społeczeństwa to dobra reakcja ;) Ale wkrótce napiszę o Pustkowiach większy artykuł.

Ps. przydałaby mi się jakaś mapka - macie coś gdzieś?
Jakieś symbole? (herb/godło/sztandard/coś w dobrej jakości?)
0 0
Dnia 19 sierpnia 55 roku Po Bombach o 11:58 prof. Sokolov odpowiedział :
0 0
Dnia 19 sierpnia 55 roku Po Bombach o 12:00 Numer 24 odpowiedział :
0 0
Dnia 19 sierpnia 55 roku Po Bombach o 16:49 RIIF odpowiedział :
Wspaniale!

dziękuję Wam i stawiam kolejkę!
0 0
Dnia 21 sierpnia 55 roku Po Bombach o 9:09 RIIF odpowiedział :
Zgodnie z obietnicą, popełniłem!

http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11178/
0 0
Dnia 21 sierpnia 55 roku Po Bombach o 9:18 Sadystyczny Wesołek odpowiedział :
No i świetnie! Tak na marginesie majster RCA, również zachęcam do działalności na terenie Winków i kto wie może stworzenie jakieś własnej np.królewskiej frakcji? Lub dołączenie do jednej z obecnie działających frakcji(Ja oczywiście polecam frakcje Psychopatycznych Łowców
Zombie)? Krótko mówiąc do wyboru do koloru.
0 0
Dnia 21 sierpnia 55 roku Po Bombach o 14:35 Pan Talerz odpowiedział :
Gramatyczni bojownicy - chyba Księstwo Sarmacji ma już swój wielki wkład w rozwój Pustkowi bo muszę ideę rozważyć ;)
0 0
Dnia 26 sierpnia 55 roku Po Bombach o 17:19 RIIF odpowiedział :
Wielka Szycho! Porcelanowy!

I Wy, Winkowie wszelcy, oto przynoszę wieść, iż w Księstwie Sarmacji zakończył się proces wyrażania zgody na ratyfikację zawartego traktatu, i akt stosowny ratyfikację potwierdzający wydany został, co też niniejszym potwierdzam, zaświadczam i przynoszę.

Akt ratyfikacji

Wobec tego pozostaje mi radować się, iż zawarliśmy wiążący traktat i oczekiwać pierwszego Winka w Ambasadzie Pustkowii Winków, którą wkrótce otworzymy w Grodzisku.

Vivat!
0 0
Dnia 26 sierpnia 55 roku Po Bombach o 19:53 Pan Talerz odpowiedział :
Super!

Chciałem do Księstwa Sarmacji wysłać profesora Sokolova, nic mu nie grozi w związku z jego kryminalną przeszłością?
0 0
Strona 1 z 1 Do góry
Copyrights © 2006 - 2021; Pustkowia Winków
Zbudowane przez Antona Sokołowa pod czujnym okiem Otto von Tellera